Na samo ?etiri dvogodišnja ugovora za najam stanova u Zagrebu, sklopljena izravnom pogodbom i bez natje?aja, Hrvatska je elektroprivreda spiskala 700 tisu?a kuna.

Weiterlesen...