Takvim potezom stvorit ?e se drugi po veli?ini japanski proizvo?a? mobilnih telefona, iza vode?eg Sharpa.

Weiterlesen...