Akio Toyoda, ?elnik Toyote, bit ?e podvrgnut ispitivanju ameri?kih politi?ara o doga?ajima koji su doveli do povla?enja 8,5 milijuna vozila širom svijeta i o na?inu na koji je njegova tvrtka odgovorila na zabrinutost javnosti.

Weiterlesen...