U zabludi su svi investitori koji o?ekuju da ?e pad ponude uzrokovati novi rast cijena, ali i oni kupci koji misle da ?e jeftino kupiti kvalitetnu nekretninu.

Weiterlesen...