Tayyip Erdogan je u inetrvjuu za ciparske novine najavio da bi svih 30.000 turskih vojnika moglo napustiti sjeverni Cipar "ako do?e do dogovora".

Weiterlesen...