U Zagrebu je 2006. na 200 metara tr?ao Usain Bolt, no te godine nije bio ni me?u prvih pedeset na 100 metara.

Weiterlesen...