Nesre?a se dogodila oko 21 sat ne cesti izme?u Puš?ina i Nedeliš?a u Me?imurskoj županiji. To je ve? tre?a žrtva u prometu u tjedan dana na me?imurskim prometnicama.

Weiterlesen...