U prva dva slu?aja policija je utvrdila da je bila rije? o lažnim dojavama, no po?initelj nije prona?en. U školu su poslani pirotehni?ari i pas traga?.

Weiterlesen...