Najve?u stopu novoro?enih imaju Irska, Velika Britanija i Francuska, a najmanju Njema?ka.

Weiterlesen...