Broj osoba radno angažiranih u obrtu u protekloj godini smanjen je za više od 26 tisu?a osoba, a ove godine za još nekoliko tisu?a. U godini dana HOK je ostao bez 11 tisu?a ?lanova - kazao Topi?, ?elni ?ovjek HOK-a.

Weiterlesen...