Najve?i udio u ukupnoj prodaji Grupe, ?ak 86 posto, ostvarit ?e društva poslovnog podru?ja Energetika i transport. Na izvoz otpada 1,2 milijarde kuna, odnosno 47 posto ukupne prodaje.

Weiterlesen...