Jedini zaklju?ak koji se name?e je da su narko bande iskoristile rudnik kao masovnu grobnicu za svoje žrtve.

Weiterlesen...