Koprivni?anka je primljena na prestižno ameri?ko sveu?ilište, na magisterij iz pravne psihologije. Kad završi, ima želju vratiti se raditi u Hrvatsku

Weiterlesen...