Uzrok nesre?e je neprilago?ena brzina na mokroj cesti, a ozlje?eni su preba?eni u Viroviti?ku bolnicu

Weiterlesen...