Izgubljena slika, orginal i falsifikat, detektivka potraga, ali s uputama da su odsvega ipak najvažniji užiciu najkra?im je crtama pri?a ovog romana ?iji junak najviše od svega voli ?itati i prou?avati - jelovnike

Weiterlesen...