Nastavak pada BDP-a o?ekuje se i u posljednjem tromjese?ju ove godine s obzirom na to da i dalje postoje negativni trendovi na tržistu rada koji ?e ograni?avati osobnu potrošnju ku?anstava.

Weiterlesen...