Udar je pomno pripreman, a nakon detalja koje su pakistanskoj vojsci o skrivanju militanata u teško prohodnim planinskim lancima dojavili doušnici.

Weiterlesen...