Dok hrvatska policija tvrdi da je sukob izme?u dvoje kriminalaca na Rakitju izbio zbog preljuba, navode?i da je Kalini? bio u vezi sa Simi?evom suprugom, njihovi srbijanski kolege, ?ini se, ne podupiru ovu tezu.

Weiterlesen...