Projekt Europske unije koji promi?e ja?ane mirenja kao alternativnog rješavanja sporova u Hrvatskoj, završen je nakon tri godine. Za razliku od sudske presude i arbitraže, nagodba do koje do?e mirenjem predstavlja 'win-win' situaciju

Weiterlesen...