Rezoluciju o proglašenju Mandelina dana objavio je južnoafri?ki ambasador Baso Sangqu koji je Mandelu opisao kao ikonu i simbol nade ?iji je život odražavao ideale UN-a.

Weiterlesen...