NIS ?e svaki mjesec pratiti iskaze ispitanika o kvaliteti njihova života te o osje?aju zadovoljstva kako bi kroz usporedbe i analize ponudio javnosti druk?ije gledanje na ekonomsku aktivnost i ekonomske politike.

Weiterlesen...