Detalje o stilu Hamneijeva života iznio je iranski prebjeg, tjelesni ?uvar donedavno zadužen za sigurnost iranskoga vrhovnog vo?e, koji se danas skriva na sigurnoj lokaciji negdje u Francuskoj.

Weiterlesen...