?upi?, koji je Karlovi?u ina?e bio i kum, kamatario je i njega, a Karlovi? je kazao kako su njegovi problemi sa ?upi?em po?eli po?etkom prošle godine jer mu je dug od samo 214.000 eura u nekoliko mjeseci narastao na 700.000 eura.

Weiterlesen...