Robert i Luka Matani?a, Amir Mafalani, Željko Milovanovi?, Bojan Guduri? i Slobodan ?urovi? teret se za po?injenje dva kaznena djela teškog ubojstva, teškog kaznenog djela protiv op?e sigurnosti i kaznenog djela udruživanja za po?injenje kaznenih djela.

Weiterlesen...