Policijska postaja udaljena je samo 200 metara od vrti?a, ali ni to nije pomoglo kada su gra?ani dojavili da se nešto doga?a na parkiralištu.

Weiterlesen...