Ako Gr?ka ipak uputi zahtjev za nov?anom pomo?i, Europska središnja banka i Europska komisija procijenit ?e jesu li kamate koje Gr?ka pla?a na nova zaduženja zaista previsoke.

Weiterlesen...