Dvokatnicu vrijednu 4,8 milijuna kuna koristit ?e, osim ?lanova Mjesnog odbora Ivan Mažurani? i vatrogasaca, i lokalne udruge gra?ana te politi?ke stranke.

Weiterlesen...