Na sjevernom dijelu sjevernoameri?kog kontineta zimska hladno?a je uobi?ajena stvar, ova je samo malo ve?a nego ina?e, ali južne države, naro?ito sun?ana Florida, doživljavaju pravu katastrofu

Weiterlesen...