Vanjini prijatelji tvrde da je ona u teškom psihi?kom stanju. Pitala je ho?emo li je zaštititi ako ustreba. Jasno da smo rekli da ho?emo, rekla je S. Sarnavka

Weiterlesen...