Papa Benedikt XVI. koji je, kao kardinal Ratzinger, bio na ?elu Kongregacije za nauk vjere, a njegovim tajnikom je bio Bertone, sada želi osnovati posebnu istražnu komisiju o Me?ugorju.

Weiterlesen...