Pri Kongregaciji za doktrinu vjere osnovano je me?unarodno povjerenstvo za ispitivanje Me?ugorja, priop?io je danas ured za tisak Svete Stolice.

Weiterlesen...