U priop?enju se navodi da novo specifi?no autorsko pravo ima za cilj "zaštititi lik i identitet pape od nedopuštene uporabe njegova imena i pontifskog grba za djelatnosti ili u svrhe koje nemaju ništa ili vrlo malo zajedni?kog s katoli?kom crkvom".

Weiterlesen...