Prema pri?anju mještana derutni most star je više od 60 godina i na njemu se nikada nisu obavljali zna?ajniji gra?evinski radovi.

Weiterlesen...