Visoki sud zabranio je nastavak štrajka kabinskog osoblja, a odluku su obrazložili tehni?kim razlozima; kažu da Sindikat nije upoznavao svoje ?lanove s detaljima rezultata štrajka

Weiterlesen...