Od 1999. godine kada je nastavljena tradicija vjen?anja na Plitvicama, nijedan brak koji je sklopljen na Plitvicama nije razvrgnut što samo dokazuje da vjen?ane na Plitvicama prati sre?a.

Weiterlesen...