Na dnevnom redu nalazilo se više odluka o smanjenju komunalnih naknada i gradskih poreza. Donesena je odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Weiterlesen...