Lani u listopadu otkriveno je da su neovlašteni dimnja?ari prevarili župne urede u Karlovcu pregledima dimnjaka te izdavanjima atesta i mnogostruko ve?ih ra?una. Sli?no se ponavlja i ove godine.

Weiterlesen...