Gradnjom ovim tempom, samo ?e hrvatska metropola na kraju 2011. imati oko 800.000 novih ?etvornih metara centara, što zna?i da ?e s postoje?ih 240.000 kvadrata, svaki stanovnik Zagreba imati svoja 1,3 kvadrata u trgova?kim centrima.

Weiterlesen...