Gradona?elnik Zadra Zvonimir Vran?i? siguran je da ?e Grad mo?i pla?ati iznos od desetak milijuna kuna godišnje kredita za dvoranu i bazen

Weiterlesen...