Nalazi vještaka klju?ni su za presudu trojici napada?a jer se njima odgovara na pitanje je li Lukina smrt izravna posljedica udaraca u tu?njavi

Weiterlesen...