PwC posebno navodi slu?aj iz 2007. godine kada je Hypo Leasing platio 762 tisu?e eura honorara za savjetovanje za „ nejasne posredni?ke aktivnosti u bivšoj Jugoslaviji koji su dozna?eni u Lichtenstein i SAD“.

Weiterlesen...