Pregovara?i iz Kongresa i Senata proveli su 20 sati da bi postigli dogovor oko dvije klju?ne stvari - zabrane trgovanja vlasni?kim vrijednosnim papirima od strane banaka i novog nadzora nad tržištem derivata

Weiterlesen...