Ava je ?estitala svojoj majci ro?endan i rekla da ?e se boriti za nju, me?utim mama ipak nije dobila poklon od svoje k?erke.

Weiterlesen...