Još uvijek se obnavlja 2. sisa?ka ulica, a radovi predstoje i u Lovri?evoj, Kranj?evi?evoj, Gup?evoj te na Jela?i?evu trgu.

Weiterlesen...