Kako se o?ekuje da ?e, zbog ve?e konkurencije, cijena “kolonijalnih” banana na europskome tržištu pasti, EU ?e tim zemljama pomo?i s dodatnih 200 milijuna eura.

Weiterlesen...