Može li 'matuška' Rusija opstati bez snažnog oca nacije, bez velikog vo?e, ujedinitelja i neprikosnovenog autoriteta? Je li ostvariva demokracija u Rusiji kao takvoj?

Weiterlesen...