Na rast Save najviše utje?e rijeka Bosna koja se zbog golemih koli?ina oborina i otopljenog snijega ve? izlila iz svoga korita te izazvala velike nevolje.– Bosna se u Savu ulijeva kod Bosanskog Šamca nakon ?ega ostaje manje prostora za razlijevanje vode koju sa sobom donese.

Weiterlesen...