Strah od hormonske pilule koji se pojavio zbog sumnji da je pilula Yasmin prouzro?ila smrt dviju djevojaka na?inio je veliku štetu zbog ?ega je ?ak 28 tisu?a žena prestalo uzimati pilule.

Weiterlesen...