Ve?ina tih objekata ?e se legalizirati, za što su se uvjeti po?eli stvarati prijašnjih godina donošenjem prostornoplanske dokumentacije koja ?e omogu?iti legalizaciju.

Weiterlesen...