?ak 54% žena vidi partnere kao potrebite i ovisne, a svaka peta žena smatra da njihov partner ima niz pozitivnih vrlina poput nježnosti i pažljivosti.

Weiterlesen...